DEZINSEKCIJA prostorov

Odstranjevanje škodljivih insektov

bolh, seršenov, ščurkov, os, mravlj, komarjev, muh, uši, stenic, pršic, garje strigalic, škaric, pajkov...
Žuželke oz. insekti predstavljajo veliko nevarnost
človekovemu zdravju,  poleg tega pa lahko povzročajo veliko ekonomsko škodo na proizvodih in objektih.
Do danes je v svetu opisanih preko 1 milijon vrst insektov, od katerih jih na področju
Evrope živi približno 58.500 znanih in v Sloveniji približno 23.000 znanih vrst.
Dezinsekcija je izvajanje preventivnih in kurativnih ukrepov, ki jih izvajamo z namenom obvladovanja populacije škodljivcem iz skupine členonožcev oziroma insektov, da le-ti ne ogrožajo našega zdravja in ne povzročajo škode.
ELEKTROSTATIČNA DEZINSEKCIJA
DEZINSEKCIJA s paro
DEZINSEKCIJA Z meglenjem
DEZINSEKCIJA Z MIKRONIZIRANO AEROSOLNO MEGLICO
Dezinsekcija – zaščita pred žuželkami oz. insekti in nadzor nad njimi mora zajemati vse preventivne in kurativne postopke, kateri se morajo izvajati preko celega leta. Z izvedbo preventivnih ukrepov preprečimo vdor insektov v objekte.
DEZINSEKCIJA Z MEGLENJEM - PURIFOG

Hitra in učinkovita dezinsekcija vaših prostorov in vse kar je v njih.

DEZINSEKCIJA S PARO

Razkužilo se nanaša v obliki pare

ELEKTROSTATIČNA DEZINSEKCIJA


DEZINSEKCIJA Z MIKRONIZIRANO AEROSOLNO MEGLICO
Dezinsekcija – zaščita pred žuželkami oz. insekti in nadzor nad njimi mora zajemati vse preventivne in kurativne postopke, kateri se morajo izvajati preko celega leta. Z izvedbo preventivnih ukrepov preprečimo vdor insektov v objekte.
Dezinsekcija z izvedbo kurativnih ukrepov se mora opraviti s čim manjšo nevarnostjo za človeka in okolje. Kot kurativni ukrep se v veliki meri uporabljajo kemična sredstva z različnimi načini uporabe.
Za uspešno izvedeno dezinsekcijo je potrebno uporabiti kombinacijo vseh možnih metod oz. ukrepov.

Vsi teksti so vzeti iz »gradivo za začetno/osnovno izobraževanje izvajalcev DDD. Ljubljana, maj 2021

DEZINSEKCIjska sredstva

VARNOSTNI LIST
BIO KILL EXTRA MICRO FAST

VARNOSTNI LIST
K-Othrine SC25

VARNOSTNI LIST
NEO ALFA

Kontaktirajte nas.

Ime*
Email *
Sporočilo*
Pošlji